VOPN Bestuur

Voorzitter: Esther de Wolf, Amsterdam

Secretaris: Arnoud Huibers, Soesterberg

Penningmeester: Mark Crouzen, Utrecht

Bestuurslid: Herman de Hoogh, Tiel

Bestuurslid: Hans Cladder, Bilthoven

VOPN Secties

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN. Hieronder enkele voorbeelden.

Sectie Registratie en Accreditatie

Beschrijving: volgt

Sectiebestuur:

Contactgegevens:

Sectie Oplossingsgericht Maatschappelijk Werk

Beschrijving: volgt

Sectiebestuur:

Contactgegevens:

Sectie Oplossingsgericht Leidinggeven en Coachen

Beschrijving: volgt

Sectiebestuur:

Contactgegevens:

Sectie Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs

Beschrijving: volgt

Sectiebestuur:

Contactgegevens:

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden van de VOPN jaarlijks bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. De eerste vergadering zal worden gepland zodra de VOPN 50 leden telt. Agendapunten kunnen door de leden bij het bestuur vooraf worden ingediend. Alle leden hebben tijdens de ALV het recht om het woord te voeren. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Statuten en reglementen

Statuten van de VOPN

Huishoudelijk reglement van de VOPN

Kamer van Koophandel

KvK Utrecht dossiernummer 64291049