Utrecht, 2 mei 2017 In de databank van Movisie wordt Oplossingsgericht Werken opgenomen als Effectieve Interventie.

Vier VOPN leden, namelijk Herman Prüst en Sjef de Vries (schrijvers) en Marion Hoeffgen en Wim Joosen (tweede lezers) hebben veel werk verzet.
 
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein en werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.
 
https://www.movisie.nl/esi/oplossingsgericht-werken
   

Soesterberg, 4 februari 2017: Eerste Algemene Ledenvergadering VOPN.

Ruim 30 VOPN leden stellen zich aan elkaar voor en maken plannen voor een goed functionerende beroepsvereniging. Sleutelwoorden: transparantie, samenwerking, uitwisseling.

     

Utrecht, 7 oktober 2015: Oprichting van de VOPN. 

Bestuursleden Mark Crouzen (L), Hans Cladder (M) en Herman de Hoogh (R) tekenen de statuten bij notaris Karen Anne Hüpler-Hebben te Utrecht.

 

 

   

Wenen, 12 september 2015: Bijeenkomst landelijke oplossingsgerichte associaties (ICG).

Bestuurslid Arnoud Huibers vertegenwoordigt de VOPN in oprichting.

   

Utrecht, 14 februari 2014: Eerste bijeenkomst van de initiatiefnemers van een nieuwe beroepsvereniging.

v.l.n.r Herman de Hoogh, Arnoud Huibers, Esther de Wolf en Mark Crouzen.