Welkom bij de
VOPN

Wat is de VOPN?

De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek

Oplossingsgerichte benadering?

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het wereldberoemde Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee,

Bestuur & Secties

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN.

Laatste nieuws

  1. 1/9/2018

    Op de laatste AVL, 16 juni 2018 in het Kuhrhaus in Schevingen, hebben Hans Cladder, Arnoud Huibers en Herman de Hoogh, 3 bestuurleden van het eerst

  2. 2/5/2017
    In de databank van Movisie wordt Oplossingsgericht Werken opgenomen als Effectieve Interventie.
  3. 4/2/2017

    Ruim 30 VOPN leden stellen zich aan elkaar voor en maken plannen voor een goed functionerende beroepsvereniging. Sleutelwoorden: transparantie, samenwerking, uitwisseling.