Welkom bij de
VOPN

Wat is de VOPN?

De VOPN is de Nederlandstalige vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals. Zij biedt een thuis aan verschillende beroepsgroepen die werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek

Oplossingsgerichte benadering?

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het wereldberoemde Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee,

Bestuur & Secties

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN.

Laatste nieuws

  1. 28/4/2020

    Leden hebben vandaag de nieuwsbrief van april ontvangen met daarin: 

  2. 2/12/2019

    Op de laatste AVL op 2 november 2019, voorafgaand 3e Nationale Congres voor Oplossingsgericht werken zijn besluiten over statuutswijzigingen.

  3. 1/9/2018

    Op de laatste AVL, 16 juni 2018 in het Kuhrhaus in Schevingen, hebben Hans Cladder, Arnoud Huibers en Herman de Hoogh, 3 bestuurleden van het eerst