Bestuur & Secties

VOPN Bestuur

Voorzitter:                         Esther de Wolf (oktober 2015, herkozen november 2017)
 
Secretaris:                        Alfred Volkers (benoemd juni 2018)
 
Penningmeester:              vacant: Mark Crouzen treed af als penningmeester voorjaar 2020 (oktober 2015, herkozen november 2017)
 
Algemeen bestuurslid:      Frank van der Heijden (benoemd juni 2018) 
 
Algemeeen bestuurslid:    vacant: Ammani Cherpanath is afgetreden november 2019 (benoemd maart 2019) 
 
Kascommissie 2020:        Joke van Oorschot en Ella de Jong. 
 

VOPN Secties & Commissies

Het bestuur van de VOPN stimuleert het instellen van verschillende secties. Iedere sectie kent zijn eigen bestuur. Leden kunnen een verzoek indienen voor de oprichting van een sectie bij het bestuur van de VOPN. Hieronder enkele voorbeelden. 
 
Commissie Aanmelding & Registratie (A&R)
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur: Herman Prust, Erica Bohnen, en Ina Zeitlin. 
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Maatschappelijk Werk
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Leidinggeven en Coachen
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 
 
Sectie Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs
 
Beschrijving: volgt
 
Sectiebestuur:
 
Contactgegevens:
 

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur roept de leden van de VOPN jaarlijks bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. Agendapunten kunnen door de leden bij het bestuur vooraf worden ingediend. Alle leden hebben tijdens de ALV het recht om het woord te voeren. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 

Statuten en reglementen

 
Huishoudelijk reglement van de VOPN
 
Kamer van Koophandel
KvK Utrecht dossiernummer 64291049